• Технически параметри

  общ брой контролирани точки - неограничен

  максимален брой контролери за достъп свързани към един чифт - 32

  максимална дължина на телефонния чифт - 15000 m

  брой контролирани точки - 1, 2

  брой изходи за управление на заключващи механизми - 2

  брой изходи за местна светлинна и звукова индикация - 1

  брой входове за следене състоянието на вратата - 2

  брой релейни изходи за охрана с превключващ контакт - 1

  брой входове за охрана - 3

  брой входове за отваряне с бутон - 2

  брой безконтактни четци - 2

  изход за връзка с компютър - 1

  захранване - 220 V

  капацитет на енергонезависима памет - 256 KB

  капацитет на резервиращ акумулатор - 12 V / 7 Аh

  батерия за захранване на вградения часовник - 3 V, CR1216

 • Описание

  Системата осигурява централизирано управление и контрол на достъпа до помещения, сгради, асансьори и др.Идентификация на лицата се извършва посредством безконтактни чип-карти. Всяка чип-карта съдържа уникален 10 цифрен код, по който става еднозначната идентификация на картопритежателя. При прочитане на картата в контролно-пропусквателното устройство се извършва проверка за правата на достъп и ако достъпа е разрешен се подава сигнал за отключване към електромагнитен механизъм. Контролно-пропусквателните устройства са свързани с управляващ компютър от който се зарежда списъка на служителите с кодове на картите и правата на достъп. При всяко преминаване в управляващия компютър се записва дата, час на влизане или излизане, кода на картата и номера на контролно-пропускателното устройство. Системата може да се използва както за контрол на работното време, така и само за контрол на достъпа. Системата позволява извършването на справки за извършените преминавания, за изработено време по дни и за месец, за извършени нарушения на работното време, за наличен и отсъстващ персонал и др. Всяка контролно-пропусквателна точка има възможност да следи състоянието на вратата, позволява отваряне от разговорна уредба или бутон, запазва нормалната си работа при отпадане на електрическото захранване и връзката с управляващия компютър.

 • Софтуер

   

  Софтуера на системата се състои от два модула за контрол на достъпа и работното време – сървър и клиент. Програмата сървър следи за преминаванията през обектите в реално време и ги   записва в база данни MySQL на компютъра. Чрез нея могат да се добавят или редактират личните данни на служителите като име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес, телефон, дата на назначаване, отдел, подотдел, длъжност, снимка и да се укаже за кои обекти и по кое време в денонощието да има достъп. Програмата клиент може да се инсталира на други компютри, които се свързват към сървъра през локална мрежа и се осъществява отдалечен контрол на работното време. С клиентската програма има възможност да се правят различни видове справки, като справка за преминаванията през обектите за определен период от време на служителите, справка за налични служители в сградата, справка за отсъстващи служители, справка за освободени служители (командировка, отпуск и т.н.) за даден период от време, справка за напуснали служители за определен период от време, справка за назначени служители за определен период от време. Главната справка за контрола на работното време е генериране на присъствена форма 76. С нея се добива пълна представа за присъствията и отсъствията на всеки един служител за всеки ден от месеца.

 • Характеристики

  - централизирано управление и контрол на достъп до помещения, сгради, асансьори и др.

  - идентификация на лицата с безконтактни чип-карти

  - заключване с различни типове електрически заключващи механизми в зависимост от типа на вратата

  - дефиниране на права на достъп за лице до определени помещения

  - задаване на времеви зони за достъп за всяко лице до определени помещения

  - задаване на време за отключване

  - сигнализация при неправомерно отваряне на врата

  - сигнализация при незатворена врата

  - интегриране със сигнално-охранителна техника

  - възможност за разширяване броя на обслужваните обекти

  - запис на всички възникнали събития, като дата, време и вид на събитие, номер на обекта, време на преминаване, номер

  - на картата и името на притежателя й

  - контрол на работното време, форма 76

  - водене на архив на всички събития за период една година

  - изготвяне на разнообразни справки и разпечатки

  - експортиране на данни в различни формати (txt, xls и др.)

  - работа в локална мрежа

  - запазване на работоспособност при прекъсване на връзката между компютъра и контролерите за достъп

  - запазване на работоспособност за определено време при отпадане на захранващото напрежение

  - автоматично тестване на контролерите за достъп и сигнализация при възникнала повреда

  - използване на телефонен чифт за връзката между контролерите и компютъра

  - включване до 32 контролера към един телефонен чифт

   - защита от повреждане при прекъсване, размяна и окъсяване на работния чифт

 

 • Контакти за поръчка

  Може да направите поръчка, като се свържете с нас:

  Тел: +359 62 630146

  Моб: +359 88 425 3330

  Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com